Poznaj Sztukę Amatorską. Wszystko Co Musisz Wiedzieć O Sztuce Amatorskiej

Poznaj Sztukę Amatorską. Wszystko Co Musisz Wiedzieć O Sztuce Amatorskiej

Sztuka amatorska czyli nieprofesjonalna znana jest od XIX wieku. Obejmuje ona wszelkie przejawy czynności artystycznych, które powstały w kręgu sztuki naiwnej czy ludowej, poza regułami, schematami i modelami wypracowanymi w sztuce uznawanej za wysoko wykwalifikowaną. Mimo to, brak profesjonalnego przygotowania i wykształcenia w dziedzinie malarstwa artystycznego nie ujmuje absolutnie wartości estetycznej obrazom amatorskim, a czynniki przyczyniające się na proces twórczy wpływają bardzo korzystnie na wzbogacenie treści i rozszerzenie znaczenia dzieła, które jest bez wątpienia dowodem istnienia indywidualności sztuki amatorskiej artystów. www.sklepzobrazami.com.pl

Niekwestionowaną zaletą obrazów amatorskich  jest ich unikalność i oryginalność niemogąca być przez nikogo podrobiona. Sztuka amatorska bywa często włączana do kręgów twórczości ludowej, z tego powodu, że jej przedstawiciele nie należą do środowiska artystów wykształconych na uczelniach artystycznych, co nie jest oznaką nie posiadania wyższego wykształcenia. Twórcy nieprofesjonalnych obrazów są grupą różnorodną, wywodzącą się z różnych środowisk kulturowych jak i społecznych. Tworzą oni własny styl, wyzwoleni spod presji dyktowanych przez takie czynniki jak tradycja, moda, kultura, dając swobodę swemu talentowi, wyobraźni i potrzebom artystycznym do tworzenia sztuki amatorskiej. 

Dla zrozumienia sztuki amatorskiej istotne jest poznanie jakości i kontekstu ich życia oraz wydarzeń, które mają bez wątpienia wpływ na sztukę jaką tworzą. Brak profesjonalnego przygotowania i akademickiego wykształcenia w zakresie sztuk pięknych nie ujmuje nic z wartości estetycznej ich dzieł, a liczne czynniki towarzyszące procesowi twórczemu wpływają na wzbogacenie treści i rozszerzenie horyzontu znaczeniowego dzieła naznaczonego piętnem indywidualności artystów. Nierzadko sztuka amatorska jest uzewnętrznieniem wnętrza i emocji przeżywanych przez jej artystę. Może charakteryzować się wielką ekspresją w doborze barwy, formy czy techniki. Często jest bezpośrednia, operuje prostymi środkami (nurt sztuki surowej). Sztuka amatorska  zadziwia swą autentycznością, tajemniczością i prostotą pod względem formalnym lecz bogata semantycznie. 

Sztuka amatorska jest zjawiskiem nie zbadanym, www.sklepzobrazami.com.pl przedstawiciele jej w terminologii historii sztuki zaliczani są niekiedy do nurtu sztuki surowej. Nadal trudno o jednoznacznie sklasyfikowanie sztuki amatorskiej. Liczni badacze sztuki i etnografowie, którzy zajmują się artystami amatorami twierdzą że wieloznaczność jak i  różnorodność jest cechą charakterystyczną sztuki  nieprofesjonalnej. Przez długi czas pozostawała ona łączona ze sztuką ludową, co było podyktowane wyodrębnieniem obu spoza sztuki elitarnej oraz braku fachowego wykształcenia przez ich twórców. Dopiero w latach 60. XX wieku podjęta została dyskusja nad miejscem sztuki nieprofesjonalnej w świecie artystycznym i postrzeganiem jej jako zjawiska autonomicznego. 

Sztuka ludowa jest czymś różnym od sztuki nieprofesjonalnej mieszkańców miast, ponieważ rodzi się w innych warunkach i w kontekście innej tradycji. Celem sztuki nieprofesjonalnej nie jest już estetyzacja otoczenia czy dekoracja przedmiotów jak również nie spełnia ona funkcji użytkowych w odróżnieniu od sztuki ludowej, ale stała się raczej odbiciem indywidualnych przeżyć malującego obrazy amatorsko. Nadal określenie „nieprofesjonalna” czy „ludowa” są używane potocznie a granica jaka je dzieli nie została kategorycznie przeprowadzona. Nie określono też cechy czy wyznaczników, dzięki którym można  jednoznacznie nazwać konkretne dzieło należące sztuki amatorskiej. Jest ona wciąż nieokreślona.
Wszystkie komentarze