Sztuka

Sztuka

Sztuka…


Jest bez wątpienia ogromnym dorobkiem cywilizacji i kultury ukazany w pracach plastycznych.

Sztuka spełnia różnorodne funkcje, między innymi: estetyczne, dydaktyczne, terapeutyczne, społeczne lecz nie stanowią one absolutnie o jej istocie. Współcześnie znawcy spiera się, co do kwestii, czym sztuka jest? Teoretycznie i praktycznie jest nią wszystko, co wywołuje określone emocje w jej odbiorcach. Pozwala to na zmuszenie się do przemyśleń i często nawet refleksji nad życiem, czy problemem jaki zaistniał w życiu. Sztuką może być też uznanie tego co sprawia nam przyjemność wizualną, uwalnia nas od stresu i umożliwia odpoczynek. Jednakże sztuka nie musi wywoływać jakichkolwiek emocji, aby można było ją do niej zaklasyfikować. Może nawet wydawać się być pozbawiona jakiegokolwiek sensu, a mimo to jest uznawana za dzieło sztuki.

Generalnie sztuką może być nazwane wszystko, co wytwarzane jest w celu otrzymania pewnego efektu. Współcześnie przyjęto, że każdy człowiek ma prawo określić sztuką swoje dzieło i tak samo każdy ma prawo mówić o sobie że jest artystą skoro coś tworzy. Trudno jest ustalić optymalną definicję sztuki ponieważ ma ona różne oblicza i różne zastosowanie.

http://www.sklepzobrazami.com.pl

Czyli, czym jest sztuka...? Sztuką może być dosłownie wszystko! Przeciwnicy tej teorii mają problem ze znalezieniem odpowiedniego i trafnego argumentu, mogącego obalić tak śmiałe stwierdzenie. Człowiek poprzez subiektywną ocenę, sam dokonuje wyboru na jaki się decyduje kupując sztukę do swojego domu.

Emocje często wywołują je rzeczy, które sztuką nazywać nie wypada a jednak szeroko rozumiana tolerancja nie pozwala negować czyichś poglądów. Można z całą pewnością stwierdzić, iż sztuka otacza nas każdego dnia i w każdym miejscu. Będąc w lesie, na plaży, na łące możemy śmiało stwierdzić, że podziwiamy i zachwycamy się prawdziwą sztuką patrząc na piękno natury. Czyż jest większy artysta niż natura, pejzaż wiejski, leśny, kwiaty, pola, łąki…? W takim więc razie dlaczego obraz przedstawiający kwiaty w wazonie, np. słoneczniki w wazonie jest krytykowany przez krytyków a przecież to odzwierciedlenie natury w jej najczystszej formie. Dlaczego krytycy uznają ręcznie malowane obrazki w formie reprodukcji lub oryginału za sztukę mało wartościową pod względem artystycznym? Dlaczego współczesny odbiorca sztuki nie pragnie jej posiadać?

Czym jest sztuka...? Sztuka jest wszystkim tym, co nas w życiu otacza i co wychodzi spod ludzkiej ręki a co prawie zawsze wzbudza w nas emocje. Emocje mogą być nawet skrajne a innym razem znikome, nie zauważalne. Ich pojawienie się jest ewidentnym dowodem na to że obcowanie ze sztuką nie jest obojętne i pozostawia w nas jakiś ślad. Sztuką nas porusza, zmusza do głębokich przemyśleń i zadumy a jedną z jej ról jest oczyszczenie nas, naszego umysłu i otworzenie się na coś nowego, ciekawego, nieznanego wcześniej, co często skrywało się w głębi naszych serc.

http://www.sklepzobrazami.com.pl

Sztuka otacza nas wszędzie i trzeba tylko chcieć dostrzec jej piękno, różnorodność i unikatowość. Sztuką może być nazwane wszystko i nic ale to właśnie jest w tym najciekawsze, ta niewiadoma i to czy mamy właśnie do czynienia z czymś, co powstało w celu poruszenia nas, czy jest tylko dziełem jakiegoś przypadku, które nie pozostawia nas nigdy obojętnymi na swój byt we wszechświecie. Sztuka istnieje od zawsze, zachwyca ludzkość swą obecnością, jest podziwiana lub wyśmiewana, doceniana lub nie ale nie można się bez niej obejść i być wobec niej obojętnym. Sztuka to bardzo ważny i potrzebny element ludzkiej egzystencji.

Wszystkie komentarze