Motywy Wiejskie W Sztuce

Motywy Wiejskie W Sztuce

Współcześnie, motywy wiejskie są samodzielnym tematem w sztuce polskiej. Wcześniej były one rzadko tematem prac, jako nazbyt trywialne i niegodne sztuki. W realiźmie wieś zaistniała dopiero pod wpływem pozytywizmu, po 1850 roku. Okres modernizmu, Młodej Polski przyniósł zupełnie wyjątkową fascynację wsią. Młodopolscy malarze pojmowali wieś  jako barwną oazę patriarchalnej egzystencji o mocnej rodzinności i tradycyjnym drewnianym budownictwie, owocujących sadów, kwitnących kwiatów i słomą krytych chałup czy nieba pełnego białych obłoków. Postać chłopa była tylko nieistotnym dodatkiem do urokliwego wiejskiego pejzażu.  Wystawy, jak i sklepy zajmujące się sprzedażą obrazów pozwalały zaobserwować tendencje malarstwa o tematyce wiejskiej. www.sklepzobrazami.com.pl

W malarstwie o tematyce wiejskiej preferowane są trzy główne kategorie: malarstwo krajobrazowe, wiejskie sceny rodzajowe i wizerunek (portret) chłopski.

Wśród autorów eksponowanych obrazów krajobrazów wielu wywodzi się ze szkoły Jana Stanisławskiego to „nowoczesna szkoła malarstwa pejzażowego”. Artyści nie dają syntezy krajobrazu, próbują jedynie uchwycić charakterystyczne barwy i kształty. Kolor jest zawsze zależny od oświetlenia, pory roku czy też dnia. Kształt nadaje się zazwyczaj barwą.

Artyści malujący obrazy o tematyce wiejskiej to: S.Kamocki, J.Grubiński, J.Graczyński, J.Potrzebowski wykorzystują bardzo popularne motywy takie jak: widoki wsi o różnych porach roku; piaszczyste, pobrużdżone koleinami drogi, pola żniwne, kwitnące łąki, pastwiska z bydłem, leśne zagajniki czy fragmenty lasu, stawy, strumienie czy jeziorka leśne, a także małe, zamknięte przestrzenie: sadu, ogrodu, jakiegoś zakątka zieleni; wreszcie zagrody wiejskie, prastare skanseny, dworki, kościółki,  chaty w malwach i słonecznikach, niekiedy ze sczerniałymi strzechami, wśród  zapuszczonych ogrodów. W sztuce o tematyce wiejskiej artyści eksponowali również bezkresny przestwór nieba pełnego obłoków lub skłębionych chmur. 

Chętnie malowanymi motywami wiejskimi były też pejzaże zimowe, trudny w wykonaniu z uwagi na warunki w plenerze i próbach oddania charakterystycznej atmosfery okolicy jak również pory dnia. Na uznanie zasługuje też praca znanego kolorysty Stanisława Kamockiego „Podwórko sąsiada” namalowana bardzo nasyconym i pogłębionym kolorem. Artysta nakładał bardzo grubo i szerokimi pędzlami farbę.

Wśród krajobrazów o tematyce wiejskiej, wiele jest motywów niezwykle nastrojowych. Charakteryzują się sielskimi widoczkami, harmonijnymi barwami, ciszą i spokojem. 

Ogromne zainteresowanie sztuką o tematyce wiejskiej przyniósł okres romantyzmu w 1 połowie XIX w. Jednak dopiero w okresie pozytywizmu, wizerunek wsi stał się realistyczny i rzeczowy, trochę nasiąknięty romantyzmem i liryzmem. 

Malarze, malujący tematykę rodzajową stworzyli różnorodną galerię wiejskich typów a ich prace zdradzają wnikliwą obserwację realiów wiejskiej egzystencji. Nierzadko ukazują one  obrzędy czy. zwyczaje ludowe. W obrazach o tematyce wiejskiej z motywem chłopów pracujących w polu, są tak jakby częścią natury pod względem kolorystycznym i kompozycyjnym. Przedstawiane są często motywy pracy na roli, orki, zbiorów zbóż czy ziemniaków. A też i pastuszek ze stadem bydła jest nierzadkim motywem malowanym w sztuce o tematyce wiejskiej. Tego typu tematykę w sztuce znajdą Państwo na: www.sklepzobrazami.com.pl

Portret chłopa zdobył popularność w połowie XIX wieku a wykreował go: P. Michałowski); J.Chełmoński, F.Pautsch, W.Wodzinowski. Tematyka wiejska w sztuce charakteryzuje się nasyconą barwą, bogatą kolorystyką, różnorodnością motywów roślinnych, prastarą architekturą i dziewiczą naturą. Ogromne bogactwo tematyczne w tej kategorii, oraz ilość dzieł sztuki w Polsce jak i na całym świecie świadczy o tym iż jest to bardzo pożądana tematyka w malarstwie. Bardzo lubiana w prywatnych domowych kolekcjach, muzeach, skansenach, karczmach a nawet kościołach. Często rozpoznaje się w niej pochodzenie i region do jakiego przynależy styl danego obrazu. Każdy region ma też swój utarty charakter.

Obrazy o tematyce wiejskiej są często ponad czasową wartością i zyskują na niej z biegiem lat. Wieś jest bardzo pożądanym tematem do prac artystycznych, ponieważ charakteryzuje się obecnie dużo bardziej atrakcyjnym i malowniczym krajobrazem niż miasto.

Wszystkie komentarze